Nikolaus är ett ursprungligt namnsadagsnamn på den 6 december.
Det var biskop “Nicolaus av Myra” som fick en minnesdag. Han levde
under 300-talets första hälft och blev ett mycket firat helgon efter sin
död. Sankt Nicolaus är förebilden för den anglosaxiske jultomten “Santa
Claus”. Enligt legenden fick Nikolaus som biskop upp ögonen för tre
unga jungfrur. Deras far hade förlorat hela sin förmögenhet, och nu
hotades de av att förbli ogifta, eller av i värsta fall prostitution –
eftersom fadern inte kunde betala deras hemgift (!). Nikolaus kastade då
nattetid in tre säckar med guld (!!!) till de unga flickorna, och de hade då
tacksamma fått sin hemgift. Av Nikolaus givmildhet har sedan utvecklats
våra tiders jultomte. Men länge gavs det gåvor på den 6:e December.

Bruket att ge barnen gåvor på helgonets dag 6 december kan påvisas i
Centraleuropa sedan 1200-talet och är alltjämt vanligt i katolska
områden. Men här hemma i Svedala får vi vackert vänta på julklapparna
till den 24:e – och tur e väl det, eftersom jag inte köpt alla mina ännu…

Nåväl, i New York knöts den Nederländska kolonins “Sinterklaas” till
julen. Så blev han den anglosaxiske “Santa Claus” och ingår som en
komponent även i den svenska jultomten i kombination med den nordiska
tomtegestalten. Det var Viktor Rydberg, med novellen “Lille Viggs
äventyr på julafton” (1871) och dikten “Tomten” (1881), som först
förknippade gårdstomten med midvinternattens kristna högtid, och Jenny
Nyström som först illustrerade de bägge texterna. Det sena 1800-talets
illustratörer och författare till de ymnigt förekommande jultidningarna
och familjemagasinen byggde sedan vidare på idén och gestalten.

tomten.jpg

En gradvis sammansmältning har väl sedan skett mellan denna
hybridfigur och den amerikanska varianten Santa Claus, en tjock,
rödklädd julgubbe som skapades på 1800-talet, bland annat av tecknaren
Thomas Nast i tidningen Harpers Weekly. Denna amerikanske jultomte
populariserades i Coca Cola-reklamen på 1930-talet, med hjälp av bilder
av reklamtecknaren Haddon Sundblom (1899-1976), av svensk härkomst.
Haddon Sundblom föddes i Michigan men hans far var från Åland, Föglö och
hans mor från Sverige. Man vill gärna tro att han tog någon inspiration
från Jenny Nyström och andra svenska tomtetecknare, likaväl som från
den amerikanska traditionen.